top of page
Statusbesiktning-plattak-takbesiktning.j

STATUSBESIKTNING

Statusbesiktning är ett bra verktyg för att ha koll på takets nuvarande skick, framtida underhållsbehov och eventuellt behov av renovering. Efter utförd besiktning upprättas en sammanställning av takets kondition, eventuella åtgärdsbehov noteras och kategoriseras efter hur angelägen åtgärden är. När detta är gjort så har ni ett bra underlag för er underhållsplan och ert underhållsarbete. Då kan du undvika akuta problem som också är dyra.

tak-Projektering-byta-renovera-takrenove

PROJEKTERING, UPPHANDLING

Inför en takrenovering finns det några saker man ska tänka på. Det är viktigt med en bra arbetsbeskrivning som i detalj talar om hur arbetet ska utföras. Beskrivningen används även som förfrågningsunderlag när ni kontaktar tilltänkta takentreprenörer. På så vis får man jämförbara anbud och utvärderingen av dessa blir enklare. Arbetsbeskrivningen ligger även som grund vid besiktning av entreprenaden.  Om ni önskar hjälp med byggledning under ert projekt så erbjuder vi även detta.

P1030614-plattak.jpg

ENTREPRENADBESIKTNING

Om ni genomfört ett takprojekt, stort som litet, bör resultatet besiktigas. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet är utfört enligt kontraktshandlingar, att arbetet är fackmässigt utfört samt noterar eventuella fel och brister och hur och när dessa ska åtgärdas.

Vi erbjuder entreprenadbesiktning av yttertak (oavsett material) samt alla förekommande plåtarbeten på fasader.

vind-tak-lackage-innertak-fukt-fuktskada

LÄCKAGEUTREDNING

Vid läckage, skada eller dylikt utför vi en undersökning av den berörda ytan eller detaljen på taket. Vi fastställer den bakomliggande orsaken och lämnar förslag till åtgärd.

takplat-platskonsult_edited.jpg

RÅDGIVNING MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Vänd dig till oss om ni behöver rådgivning avseende materialval, tekniska lösningar etc. Alla material har sina unika egenskaper. Under vissa omständigheter kan valet av material vara mer eller mindre lämpligt att använda separat eller i kombination med andra material.

takbesiktning-platslagare.JPG

HUR DET GÅR TILL

Kontakta oss och berätta om ert projekt, beskriv ert problem och era önskemål så ska vi göra allt för att hjälpa till. Inledande kontakt/samtal med rådgivning är kostnadsfri. När vi rett ut vad ni behöver hjälp med lämnar vi ett anbud. Beroende på uppdragets art gör vi en överenskommelse om hur ersättningen ska regleras. Vi tillämpar fast pris, budgetpris eller löpande räkning. Budgetpris är ett uppskattat pris som inte är bindande.

Kvalitativ konsultation kräver genuint yrkeskunnande
Fästpunkt 3

Eriksdals Plåtkonsult ska vara byggherrens/ fastighetsägarens samarbetspartner inför, under och efter ett takprojekt. Vi hjälper er med undersökning avseende ert nuläge, rådgivning med åtgärdsförslag samt presentation av tekniska lösningar baserad på erfarenhetsmässig kunskap. Det kan exempelvis utgöras av en statusbesiktning med tillhörande åtgärdsförslag, framtagning av rambeskrivning/arbetsbeskrivning med förfrågningsunderlag, hjälp med anbudsutvärdering och upphandling/ kontraktsskrivning. Syftet är att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat till en försvarbar kostnad. Att anlita oss ska löna sig, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.
 

Vi utför entreprenadbesiktningar inom området yttertak samt alla förekommande plåtarbeten på fasader enligt SBR:s modell.

Fästpunkt 2

KONTAKT

Undrar du över något?

Har du frågor eller funderingar, rådfråga oss!

Adress

Östbyvägen 21

907 88 Täfteå

 

jonas.karlsson@edpkonsult.se

Tel: 070-597 10 50 

RING: 070-597 10 50 
jonas-karlsson-platslagare-konsult.jpg

Jag heter Jonas Karlsson och är i grunden plåtslagare. Tidigt i min karriär började jag intressera mig för lite mer avancerade plåtarbeten. Jag har sett det som ett yrke i yrket och den kunskap och erfarenhet detta gett mig har jag stor nytta av i mina nuvarande uppdrag. Konsten är att hitta enkla lösningar på komplexa problem.

bottom of page