ENTREPRENADBESIKTNING

Anlita Eriksdals Plåtkonsult för entreprenadbesiktningar enligt SBR-modellen, AB & ABT. Vi utför samtliga typer av entreprenadbesiktningar inom tak och fasad.

Förbesiktning

När part påkallar det utförs förbesiktning av arbete, exempelvis då det ska tas i bruk eller är svår att komma åt för besiktning efter färdigställandet.

Slutbesiktning

Slutbesiktning utförs när entreprenaden är färdigställd, om någon av parterna begär det. Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara avslutad och slutbesiktning är möjlig. Den som utses till besiktningsman kallar parterna till slutbesiktning.

Efterbesiktning

Part har rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande om ett fel är avhjälpt.

Särskild besiktning

Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång och efter godkänd slutbesiktning påkalla särskild besiktning avseende sådant fel som beställaren påtalat

Garantibesiktning

Garantibesiktning utförs före utgången av den kortaste garantitiden, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktning påkallas av beställaren. Syftet är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden. 

ERIKSDALS PLÅTKONSULT

Vi hjälper till med projektering av er takrenovering oavsett materialval såsom tegeltak, betongpannor, lackerad plåt, kopparplåt, titanzink, SBS-mattor (vardagligt kallat papptak), olika typer av duktak och skiffertak.

 

Rådfråga oss om olika läggningstekniker, bandtäckning, skivtäckning, slättäckning.

 

Har ni problem med takläckage men har svårt att hitta orsaken? Kontakta oss för en läckageutredning.

 

Vi erbjuder även rådgivning med åtgärdsförslag samt presentation av tekniska lösningar baserad på erfarenhetsmässig kunskap. Det kan exempelvis utgöras av en statusbesiktning med tillhörande åtgärdsförslag, framtagning av rambeskrivning, arbetsbeskrivning med förfrågningsunderlag, hjälp med anbudsutvärdering och upphandling, kontraktsskrivning.

KONTAKTA OSS

070-597 10 50 

jonas.karlsson@edpkonsult.se
 

Östbyvägen 21

907 88 Täfteå

​​​​​​​Org. nr: 556469-7208

 

 

Av SBR godkänd besiktningsman

© 2019 Eriksdals Plåtkonsult AB