top of page

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse.

Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Eriksdals Plåtkonsult AB har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter. Eriksdals Plåtkonsult AB följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor? Kontakta Jonas Karlsson, tel 070-597 10 50 eller e-post: ​jonas.karlsson@edpkonsult.se

bottom of page