top of page
kontakt

KONTAKT

 

Eriksdals Plåtkonsult

Org. nr: 556469-7208

Östbyvägen 21
907 88 Täfteå

Du kan vända dig till oss både när det gäller flera hundra år gamla byggnader och moderna arkitektritade byggnader. Med bas i Umeå tar vi oss an uppdrag över hela landet.

Jonas Karlsson

070-597 10 50

jonas.karlsson@edpkonsult.se

OM ERIKSDALS PLÅTKONSULT

Vi hjälper och guidar er genom projektet

om-oss

Eriksdals Plåtkonsult AB hette tidigare Eriksdals Plåtslageri AB. Företaget grundades 1993 och förvärvades av nuvarande ägare Cityplåt i Umeå AB 2011. Bolaget har bedrivit byggnadsplåtslageri i Stockholmsregionen fram till 2019. Under 2018 fattades beslut om ändring av bolagets verksamhetsområde från byggnadsplåtslageri till konsultverksamhet inom byggnadsplåtslageri samt flytt av verksamheten från Stockholm till Umeå.

 

Under åren som företaget var verksamt inom byggnadsplåtslageri har vi utfört mängder av uppdrag till stora och små beställare inom Stockholmsregionen. Vi har haft ramavtal med stora beställare som Fastighetskontoret Stockholmstad, Einar Mattsson, SISAB, Familjebostäder, Stockholmshem, Stadsholmen, Riksdagsförvaltningen m.fl. Uppdragen har omfattat allt från tätskiktsarbeten med SBS-mattor , duk-tak, tegel och betongpannor till taktäckningar av plåt i alla tänkbara material.

 

Allt detta har sammantaget bidragit till en bred kunskap och stor erfarenhet avseende takarbeten i alla dess former. I Cityplåt och Eriksdals Plåtslageri har Jonas Karlsson varit central person i form av ägare och VD.

JONAS KARLSSON

jonas-karlsson-platslagare-konsult.jpg

Jag heter Jonas Karlsson och är i grunden plåtslagare. Tidigt i min karriär började jag intressera mig för lite mer avancerade plåtarbeten. Jag har sett det som ett specialyrke i yrket. Den kunskap och erfarenhet detta gett mig har jag stor nytta av i mina nuvarande uppdrag. Konsten är att hitta enkla lösningar på komplexa problem. Det är jag bra på.


Välkommen att kontakta mig!

Jonas Karlsson

 

jonas.karlsson@edpkonsult.se

070-597 10 50

mastarbrev-platslagaryrket-jonas-karlsso

Årets Plåtslagare 2010 Jonas Karlsson

jonas_karlsson_arets-platslagare-2010.jp
arets-platslagare-jonas-karlsson.jpg

Stiftelsen Plåtslagaryrkets Fond, som har till ändamål att bland annat stödja och främja yrkeskunnandet, har instiftat en utmärkelse som kan udelas högst en gång per år till särskilt kunniga och skickliga yrkesmän inom plåtslageriyrket. Personer som kan komma ifråga för utmärkelsen skall ha gjort förtjänstfulla insatser som kännetecknas av ett stort yrkeskunnande och arbetsinsatser av hög plåtslageriteknisk kvalitet.

Jonas är född 1968 och nu egen företagare och VD för City Plåt i Umeå AB. Han är medlem i Plåtslageriernas Riksförbund sedan 2005. Stiftelsen har inhämtat en omfattande dokumentation av utförda arbeten under de senaste fem åren. Härav framgår många kvalificerade arbeten i såväl koppar som zink, utförda bl.a. i Umeå, Sundsvall, Hudiksvall och Stockholm. Även ytterligare personliga referenser har inhämtats bl.a. gehom studiebesök av representatner för Stiftelsen på Drottninggatan 73 i Stockholm och Jakobs kyrka i Hudiksvall. Stiftelsen har särskilt uppskattat Jonas talang och passion för plåtslageriyrket som han driver som en konstform. Jonas är en god ambassadör för yrket och är värd all uppmärksamhet för sina yrkeskunskaper. 

Stiftelsen har med hänsyn till gjorda insatser, mångsidigt omvittnat yrkeskunnande och goda personliga egenskaper beslutat att utse Jonas Karlsson till Årets Plåtslagare, vilket bekräftas med detta diplom och en särskild medalj samt ett stipendium i samverkan med lika delar från Stiftelsen Plåtslagaryrkets Fond, Lindabfonden och Plåtslageriernas Riksförbund. 

 

Stockholm i april 2010

Stiftelsen Plåtslagaryrkets Fond

Jan Kristiansen, Ordförande

Jarl Alenius, Sekreterare

Stipendiet till Årets Plåtslagare delas ut i samverkan med Plåtslageriernas Riksförbund och Lindabfonden.

bottom of page