KONTROLLER AV PÅGÅENDE TAKARBETEN

Förebygg fel under pågående takentreprenad genom fortlöpande kontroller.

Under entreprenadtiden fungerar vi som er kontrollant. Efter överenskommelse genomför vi fortlöpande kontrollbesök och granskar det pågående takarbetet.
 
Vi ger även råd på plats när frågor uppstår eller vid ändrade förutsättningar som inte kunnat förutses vid projektering. Härigenom förhindras fel som skulle kunna byggas in och fel som inte kan rättas till i efterhand utan avsevärda kostnader.

ERIKSDALS PLÅTKONSULT

Vi hjälper till med projektering av er takrenovering oavsett materialval såsom tegeltak, betongpannor, lackerad plåt, kopparplåt, titanzink, SBS-mattor (vardagligt kallat papptak), olika typer av duktak och skiffertak.

 

Rådfråga oss om olika läggningstekniker, bandtäckning, skivtäckning, slättäckning.

 

Har ni problem med takläckage men har svårt att hitta orsaken? Kontakta oss för en läckageutredning.

 

Vi erbjuder även rådgivning med åtgärdsförslag samt presentation av tekniska lösningar baserad på erfarenhetsmässig kunskap. Det kan exempelvis utgöras av en statusbesiktning med tillhörande åtgärdsförslag, framtagning av rambeskrivning, arbetsbeskrivning med förfrågningsunderlag, hjälp med anbudsutvärdering och upphandling, kontraktsskrivning.

KONTAKTA OSS

070-597 10 50 

jonas.karlsson@edpkonsult.se
 

Östbyvägen 21

907 88 Täfteå

​​​​​​​Org. nr: 556469-7208

 

 

Av SBR godkänd besiktningsman

© 2019 Eriksdals Plåtkonsult AB