top of page

KONTROLLER AV PÅGÅENDE TAKARBETEN

Förebygg fel under pågående takentreprenad genom fortlöpande kontroller.

Under entreprenadtiden fungerar vi som er kontrollant. Efter överenskommelse genomför vi fortlöpande kontrollbesök och granskar det pågående takarbetet.
 
Vi ger även råd på plats när frågor uppstår eller vid ändrade förutsättningar som inte kunnat förutses vid projektering. Härigenom förhindras fel som skulle kunna byggas in och fel som inte kan rättas till i efterhand utan avsevärda kostnader.

bottom of page