top of page

LÄCKAGEUTREDNING

Vi använder oss av olika metoder för att hitta orsaken till läckage. Vilken metod som är tillämplig avgörs efter platsbesök. 

Problem med inträngande vatten från yttertak kan vara svåra att lokalisera. Bakomliggande orsaker kan vara kondensproblem, svårupptäckta skador i papptak/tätskikt, korrosion, felaktigt utfört takarbete mm. 

bottom of page