top of page

PROJEKT- & BYGGLEDNING

Ett byggprojekt kan vara krångligt för en ovan beställare. Vi kan agera projektledare eller som ombud för er som beställare för att säkerställa kontraktsenlig leverans. 

Eriksdals Plåtkonsult har stor erfarenhet inom projektledning avseende tak- och fasadentreprenader. Som projektledare för er entreprenad hjälper vi till med:

 • Projektering

 • Framtagning av arbetsmiljöplan med riskanalys

 • Förfrågningsunderlag

 • Anbudsutvärdering

 • Kontraktsskrivning

 • Genomgång av entreprenörens förslag till betalplan

 • Värdering av kvalitets- och miljöplan

 • Startmöte

 • Fortlöpande byggmöten

 • Hantering av ändring, tillkommande avgående arbeten (ÄTA)

 • Kontinuerlig rådgivning avseende projektets ekonomi

bottom of page