PROJEKT- & BYGGLEDNING

Ett byggprojekt kan vara krångligt för en ovan beställare. Vi kan agera projektledare eller som ombud för er som beställare för att säkerställa kontraktsenlig leverans. 

Eriksdals Plåtkonsult har stor erfarenhet inom projektledning avseende tak- och fasadentreprenader. Som projektledare för er entreprenad hjälper vi till med:

 • Projektering

 • Framtagning av arbetsmiljöplan med riskanalys

 • Förfrågningsunderlag

 • Anbudsutvärdering

 • Kontraktsskrivning

 • Genomgång av entreprenörens förslag till betalplan

 • Värdering av kvalitets- och miljöplan

 • Startmöte

 • Fortlöpande byggmöten

 • Hantering av ändring, tillkommande avgående arbeten (ÄTA)

 • Kontinuerlig rådgivning avseende projektets ekonomi

ERIKSDALS PLÅTKONSULT

Vi hjälper till med projektering av er takrenovering oavsett materialval såsom tegeltak, betongpannor, lackerad plåt, kopparplåt, titanzink, SBS-mattor (vardagligt kallat papptak), olika typer av duktak och skiffertak.

 

Rådfråga oss om olika läggningstekniker, bandtäckning, skivtäckning, slättäckning.

 

Har ni problem med takläckage men har svårt att hitta orsaken? Kontakta oss för en läckageutredning.

 

Vi erbjuder även rådgivning med åtgärdsförslag samt presentation av tekniska lösningar baserad på erfarenhetsmässig kunskap. Det kan exempelvis utgöras av en statusbesiktning med tillhörande åtgärdsförslag, framtagning av rambeskrivning, arbetsbeskrivning med förfrågningsunderlag, hjälp med anbudsutvärdering och upphandling, kontraktsskrivning.

KONTAKTA OSS

070-597 10 50 

jonas.karlsson@edpkonsult.se
 

Östbyvägen 21

907 88 Täfteå

​​​​​​​Org. nr: 556469-7208

 

 

Av SBR godkänd besiktningsman

© 2019 Eriksdals Plåtkonsult AB