STATUSBESIKTNING

Vid statusbesiktning undersöker och inventerar vi era tak. Ni får förslag på åtgärder samt när dessa bör utföras. En statusbesiktning kan med fördel användas som beslutsunderlag för framtida underhåll och åtgärder.

Inventering och underhållsplanering för enskilda fastigheter

Vi genomför en statusbesiktning av taket på bostadsrättsföreningen eller företagets fastigheter. Efter genomfört platsbesök redovisar vi takets eventuella brister och lämnar förslag på åtgärder. Vi tar också fram en underhållsplan. Allt redovisas i ett skriftligt dokument. 

Inventering och underhållsplanering av hela fastighetsbestånd

För fastighetsägare med större bestånd och fastighetsförvaltare erbjuder vi en helhetslösning avseende samtliga era fastigheters tak och fasader.   Vi genomför statusbesiktning och inventering för att notera värdefull information och fastställa de behov av åtgärder som infaller inom en bestämd tidsram. Vi levererar överskådlig information som gör förvaltningen och underhållsplaneringen enklare.

Vi skräddarsyr uppdraget utifrån den informationen ni behöver för att få full kontroll över förvaltningen. I inventeringen kan exempelvis följande information erhållas:

  • Takmaterial och typ

  • Takmaterialets skick och status

  • Behov av reparationer/omläggning av tak med tidshorisont

  • Uppskattad budgetkostnad för föreslagna åtgärder.

  • Underhållsplanering - Hur bör löpande underhåll utföras?

ERIKSDALS PLÅTKONSULT

Vi hjälper till med projektering av er takrenovering oavsett materialval såsom tegeltak, betongpannor, lackerad plåt, kopparplåt, titanzink, SBS-mattor (vardagligt kallat papptak), olika typer av duktak och skiffertak.

 

Rådfråga oss om olika läggningstekniker, bandtäckning, skivtäckning, slättäckning.

 

Har ni problem med takläckage men har svårt att hitta orsaken? Kontakta oss för en läckageutredning.

 

Vi erbjuder även rådgivning med åtgärdsförslag samt presentation av tekniska lösningar baserad på erfarenhetsmässig kunskap. Det kan exempelvis utgöras av en statusbesiktning med tillhörande åtgärdsförslag, framtagning av rambeskrivning, arbetsbeskrivning med förfrågningsunderlag, hjälp med anbudsutvärdering och upphandling, kontraktsskrivning.

KONTAKTA OSS

070-597 10 50 

jonas.karlsson@edpkonsult.se
 

Östbyvägen 21

907 88 Täfteå

​​​​​​​Org. nr: 556469-7208

 

 

Av SBR godkänd besiktningsman

© 2019 Eriksdals Plåtkonsult AB