top of page

STATUSBESIKTNING

Vid statusbesiktning undersöker och inventerar vi era tak. Ni får förslag på åtgärder samt när dessa bör utföras. En statusbesiktning kan med fördel användas som beslutsunderlag för framtida underhåll och åtgärder.

Inventering och underhållsplanering för enskilda fastigheter

Vi genomför en statusbesiktning av taket på bostadsrättsföreningen eller företagets fastigheter. Efter genomfört platsbesök redovisar vi takets eventuella brister och lämnar förslag på åtgärder. Vi tar också fram en underhållsplan. Allt redovisas i ett skriftligt dokument. 

Inventering och underhållsplanering av hela fastighetsbestånd

För fastighetsägare med större bestånd och fastighetsförvaltare erbjuder vi en helhetslösning avseende samtliga era fastigheters tak och fasader.   Vi genomför statusbesiktning och inventering för att notera värdefull information och fastställa de behov av åtgärder som infaller inom en bestämd tidsram. Vi levererar överskådlig information som gör förvaltningen och underhållsplaneringen enklare.

Vi skräddarsyr uppdraget utifrån den informationen ni behöver för att få full kontroll över förvaltningen. I inventeringen kan exempelvis följande information erhållas:

  • Takmaterial och typ

  • Takmaterialets skick och status

  • Behov av reparationer/omläggning av tak med tidshorisont

  • Uppskattad budgetkostnad för föreslagna åtgärder.

  • Underhållsplanering - Hur bör löpande underhåll utföras?

bottom of page