TJÄNSTER

EDP-konsult utför entreprenadbesiktningar avseende tak och fasader i enlighet med SBR;s riktlinjer och regelverket i AB 04 / ABT 06

Statusbesiktning

Statusbesiktning är ett bra verktyg för att ha koll på takets nuvarande skick, framtida underhålls och renoveringsbehov.

Kontrollant

EDP-konsult kan agera kontrollant under pågående projekt, antingen genom fortlöpande- eller enstaka kontroller. Allt för att säkerställa hög kvalitet i ert projekt.

Rådgivning

Vi erbjuder konsultation gällande materialval, tekniska lösningar mm i ert takprojekt.

Läckageutredning

Vi utför läckageutredningar där man kan anta att felet är på eller inuti takets konstruktion eller i anslutningar mellan fasaddetaljer av plåt och andra byggnadsmaterial.

Projektledning

Ett byggprojekt kan vara krångligt för en ovan beställare. Vi kan agera projektledare eller som ombud för er som beställare för att säkerställa kontraktsenlig leverans. 

ERIKSDALS PLÅTKONSULT

Vi hjälper till med projektering av er takrenovering oavsett materialval såsom tegeltak, betongpannor, lackerad plåt, kopparplåt, titanzink, SBS-mattor (vardagligt kallat papptak), olika typer av duktak och skiffertak.

 

Rådfråga oss om olika läggningstekniker, bandtäckning, skivtäckning, slättäckning.

 

Har ni problem med takläckage men har svårt att hitta orsaken? Kontakta oss för en läckageutredning.

 

Vi erbjuder även rådgivning med åtgärdsförslag samt presentation av tekniska lösningar baserad på erfarenhetsmässig kunskap. Det kan exempelvis utgöras av en statusbesiktning med tillhörande åtgärdsförslag, framtagning av rambeskrivning, arbetsbeskrivning med förfrågningsunderlag, hjälp med anbudsutvärdering och upphandling, kontraktsskrivning.

KONTAKTA OSS

070-597 10 50 

jonas.karlsson@edpkonsult.se
 

Östbyvägen 21

907 88 Täfteå

​​​​​​​Org. nr: 556469-7208

 

 

Av SBR godkänd besiktningsman

© 2019 Eriksdals Plåtkonsult AB