TJÄNSTER

Stadsvy-plat.jpg

EDP-konsult utför entreprenadbesiktningar avseende tak och fasader i enlighet med SBR;s riktlinjer och regelverket i AB 04 / ABT 06

Statusbesiktning

Statusbesiktning är ett bra verktyg för att ha koll på takets nuvarande skick, framtida underhålls och renoveringsbehov.

Kontrollant

EDP-konsult kan agera kontrollant under pågående projekt, antingen genom fortlöpande- eller enstaka kontroller. Allt för att säkerställa hög kvalitet i ert projekt.

Rådgivning

Vi erbjuder konsultation gällande materialval, tekniska lösningar mm i ert takprojekt.

Lackageutredning-tak-konsult.jpg

Läckageutredning

Vi utför läckageutredningar där man kan anta att felet är på eller inuti takets konstruktion eller i anslutningar mellan fasaddetaljer av plåt och andra byggnadsmaterial.

plattak-platarbete-konsult-besiktning.jp

Projektledning

Ett byggprojekt kan vara krångligt för en ovan beställare. Vi kan agera projektledare eller som ombud för er som beställare för att säkerställa kontraktsenlig leverans.